Προστατευτική όλοσωμη φόρμα τύπου Tyvek

Προστατευτική όλοσωμη φόρμα τύπου Tyvek

10,00 €Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Η ηλεκτροστατική προστατευτική ολόσωμη φόρμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστασία σε ολόκληρο το σώμα έναντι αερομεταφερόμενων στερεών σωματιδίων και προσφέρει περιορισμένη προστατευτική απόδοση έναντι υγρών χημικών. 


Κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14126.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Προϊόν μίας χρήσης.
 • Ελαστική μανσέτα, αστράγαλο, κουκούλα και πλάτη
 • Φερμουάρ με κάλυμμα
 • Μπλε ταινία σε όλες τις ραφές

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Με βάση την εξέταση τύπου που διενεργήθηκε με  την αξιολόγηση των αναφορών δοκιμών, ο τεχνικός φάκελος εγκρίνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Ρούχων ΕΝ 14605, ότι το προϊόν 
πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 • Για χρήση σε κλινικές και εργαστηριακές τοποθεσίες.
 • Προορίζεται για προστασία από τη μεταφορά μικροοργανισμών και σωματικών υγρών σε καταστάσεις απομόνωσης ασθενών χαμηλού ή ελάχιστου κινδύνου. 
 • Δεν προορίζεται για χειρουργικές επεμβάσεις υψηλού κινδύνου ή όταν ο κίνδυνος μόλυνσης είναι υψηλός.

 

ΥΛΙΚΑ

 • Ύφασμα : Laminated non-woven
 • Βάρος : 57gsm

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή και έχει τοποθετηθεί σωστά. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τροποποιηθεί. Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλόλητας αυτών των προϊόντων για μια συγκεκριμένη κατάσταση είναι ευθύνη του εργοδότη. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

 • Φυλάσσετε σε ξηρές, καθαρές συνθήκες στην αρχική συσκευασία, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, πηγές υψηλής θερμοκρασίας και διαλύτες.
 • Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι πέντε χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής όταν αποθηκεύεται όπως αναφέρεται.
 • Αντικαταστήστε το προιόν εάν έχει υποστεί ζημιά, είναι πολύ μολυσμένο ή σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 • Χειριστείτε και απορρίψτε τα μολυσμένα ρούχα με προσοχή σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.